V rámci každé naší benefice pořádáme dražbu rukavic, která je stěžejním bodem akce. Nyní máme tu čest nabídnout k dražbě něco opravdu speciálního. Díky štědrému příspěvku Kamily Kordulíkové a Jiřího Procházky se naše dražba obohatí o unikátní kousek – rukavici z počátku sportovní kariéry Jiřího Procházky. Tato rukavice pochází přímo ze zápasu s Mikhailem Mokhnatkinem (20.12.2014), což je významné, protože je to jediný zápas v Jiřího dosavadní kariéře, který skončil remízou. Věnování této rukavice je pro nás obzvlášť cenné, nejen kvůli jejímu sportovnímu a historickému významu, ale také kvůli vzpomínkám, které jsou s tímto artefaktem spojený. Chtěli bychom upřímně poděkovat Kamile i Jiřímu za jejich velkorysost a podporu naší benefice. Těšíme se, že tento jedinečný artefakt pomůže zvýšit výtěžek dražby, který bude věnován na podporu malého Vojtíška a jeho rodiny.

BENEFICE PRO VOJTÍŠKA

25/05/2024 - ASPERO UNDERGROUND NIGHT 7

Po roce tu máme další gala událost, a jak je již tradicí, tak i nyní jsme se rozholi uspořádat benefici a finanční sbírku. Nyní se benefice ponese v duchu pro podporu malého Vojtíška. 
Zde je jeho příběh: 

Vojtíšek se narodil předčasně s kombinovaným postižením. První 3 měsíce svého života strávil na JIP ve FN Motol, kde bojoval s vážnými zdravotními komplikacemi způsobenými syndromem Pierra Robina. Tento syndrom zahrnuje rozštěp patra, nedovyvinutou spodní čelist a komplikace s dýcháním, který vyžaduje nutný dohled a speciální péči.

Sen rodičů o tom, že budou mít Vojtíška doma byl podmíněn perfektně uzpůsobeným prostředím, v kterém přístroj za přístrojem za přístrojem monitoruje dech, tlak a další životní funkce včetně rizika zapadnutí jazýčku, kterému měl předejít nosní airway.

Potrava byla Vojtíškovi vpravována přímo sondou do žaludku. Místo radosti rodičů s příbytku Vojtíškovi váhy na 2,5 kg, nastaly další komplikace s krmením, které bylo velice riskantní a stresující. Poté co rodiče získali speciální láhev z USA, mohli sice rodiče vstříknou mlíčko přímo do úst a zbavit se tak sondy, ale protože Vojtíšek ještě nebyl schopen normálního rytmu dýchání a polykání, při každém krmení hrozilo vzhledem k rozštěpu vdechnutí potravy do plic.

Diagnózám bohužel nebyl konec, zjistilo se, že Vojtíšek trpí silnou zrakovou, dále těžkou sluchovou vadou, a především závažnou vadou pohybového aparátu. Následovalo 6 operací, s tímto seznamem se měli rodiče smířit s tím, že Vojtíšek nebude nikdy chodit a bude po zbytek života, který mu sotva začal, upoután na lůžko.

Navzdory mnoha překážkám a prognózám, které nedávaly Vojtovi šanci na samostatný pohyb, se mu podařilo postavit na nohy díky intenzivní rehabilitaci, láskyplné podpoře jeho rodiny a lékařského týmu. Aby Vojtíšek mohl pokračovat ve svém pokroku, potřebuje pravidelně obměňované ortézy, které se vyrábějí v Rakousku a stojí téměř 200 tisíc Kč ročně. K tomu jsou nutné i zvláštní na míru šité botičky v ceně 5 tisíc Kč, které je třeba nově pořizovat několikrát ročně a nejsou stejně jako výše uvedené ortézy hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Daň spojená s možností nošení speciálních ortéz jsou i nezbytné kontroly, každé 2 měsíce v Rakousku, kde dochází k úpravám tvaru pomocí nahřívání a dalším nezbytným krokům, které mají za cíl předcházet otlakům a eliminovat další negativní aspekty nošení ortéz.

Možná se ptáte: Co terapie a cvičení? Ano, terapie a cvičení si musí Vojtíškova rodina hradit sama. Terapie s největším přínosem jsou hipoterapie, hydroterapie, intenzivní neuro-rehabilitace, bobath či ergoterapie, která opět ale žádná pojišťovna nehradí. Rodina tráví velkou část dne dojížděním na výše uvedené terapie, které jsou k dispozici pouze mimo okresní město, a proto musí dojíždět po celé České republice i Rakouska. Na takovéto cesty bylo nutné zakoupit speciální autosedačku, zajišťující správné držení páteře. Cena takovéto autosedačky je 90 tisíc Kč.

Tohle bohužel není vše. K tomu, aby Vojtíšek mohl nastoupit do školy, je třeba pořídit sluchadla, která dokážou vrátit až 45 procent sluchu a stojí 100 až 125 tisíc Kč, dále dětský aktivní vozíček a speciální židli.

Když nepočítáme ortézy a sluchadla, tak se náklady Vojtíškovi rodiny pohybují v řádu 50 tisíc Kč měsíčně.

Kvalita Vojtíškova života a to, jak bude moci bojovat s nepřízní osudu, závisí především na tom, zda budou mít finanční prostředky na to vše, co jim žádná pojišťovna nehradí. 

Chci poprosit vás všechny kdo chcete a můžete abyste přispěli libovolnou částkou na číslo účtu:
2001340145/2010

Po ukončení sbírky se peníze vyberou a předají Vojtíškovy rodině.FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY OD VÁS


06/05/2024 = 2000,- Kč - Petr. Č.
07/05/2024 = 200,- Kč - David B.
07/05/2024 = 500,- Kč - Denisa M. 
07/05/2024 = 500,- Kč - Vojtěch Č.


Díky zapojení veřejnosti a dražbě rukavic ve kterých zápasil bratr Martina, Miroslav Horník, se podařila vybrat neuvěřitelná částka 200.000 Kč. 
Vybrané peníze sice Martinovi zdraví nevrátí, ale jeho rodině dovolí využití lepších rehabilitačních a rekonvalescenčních zařízení. Obrovské díky paří Vám všem a Petru Odložilikovi, který vydražil rukavice za 15.000 Kč.

POMOC MARTINOVI 

27/05/2023 - ASPERO UNDERGROUND NIGHT 6

Benefice a 6. galavečer se ponese v duchu, k podpoře 19letého Martina Horníka. Martin je velkým příznivcem boxu, boxerské zápasy pravidelně sledoval a doma si nacvičoval boxerské techniky. Hodně času trávil se svým starším bratrem, se kterým se věnoval cvičení a chodili běhat. 

Martinův velký sen vždy bylo vyzkoušet si jaké je to stát v ringu mezi 16 provazy. Martin se začal intenzivně připravovat na svůj první zápas, kdy poctivě dřel buď v tělocvičně nebo doma. 

Bohužel, ne vždycky je osud, ke všem spravedlivý, a nepřízeň osudu postihla i Martina. Martinovi se udál nešťastný a vážný úraz, při plnění svého snu. Ve vyrovnaném zápase, kdy Martin bohužel těsně prohrál na body, nikoho ve snu nenapadlo, že Martina čeká krátce na to další zápas, a to je zápas o vlastní život. 

Martinovi po transportu helikoptérou do nemocnice je diagnostikován těžký otřes mozku a krvácení do mozku. Martinův zdravotní stav byl tak vážný, že pravděpodobnost na přežití, či že se Martin někdy vůbec probudí jsou nulové. 

Po dlouhých dvou měsících, kdy si Martinova rodina prochází peklem a jsou v nejistotě co s Martinem vůbec bude, obzvlášť k jeho neměnícímu se zdravotnímu stavu, přichází den 29. březen den, kteří si i sami doktoři těžko vysvětlují. Martin otevřel oči a začíná vnímat své okolí. Martinův zdravotní stav je stále vážný ale svůj velký boj nevzdává. Martin dělá malé pokroky, začíná reagovat na svoji rodinu a lékaře, vrací se mu cit do rukou a nohou. 

Martinova léčba a rekonvalescence je a bude pro jeho rodinu velice finančně náročná, proto chci poprosit všechny kdo chtějí a můžou, aby přispěli libovolnou částku na číslo účtu 2001340145/2010. Po ukončení sbírky se peníze vyberou a předají rodině Martina. 

Nezáleží na výši částky ale na tom sjednotit se a nepřehlížet, nešťastný osudy ostatních, kterým život zkomplikuje nešťastná událost. Nikdy nemůžeme a nevíme, jestli i nás či naše blízké, nepotká nepřízeň osudu a budeme potřebovat pomoci i my či naši nejbližší.

Všichni se držte a buďte vděčný za každý den co máme. 

S veškerou úctou k vám všem.

David Mlejnek 

Díky zapojení veřejnosti a dražbě rukavic podepsána všemi zápasníky galavečera, která na galavečeru proběhla se podařila vybrat částka v celkové výší 60.418,- Kč. Velké díky vám všem a především Davidu Píchalovi, který dražbu vyhrál a byl ochotný za rukavice zaplatit čásku 40.000,- Kč

POMOC NELLY

 07/04/2023 - ASPERO SPIDER NIGHT


V rámci galavečera, který proběhl v honosných prostorech RCO Olomouc, pořádaného ve spolupráci s úspěšným oddílem Spider Box Club Olomouc, jsme se rozhodli podpořit 11letou Nelly Macháčkovou. 

Nelly byla diagnostikována rakovina lymfatických uzlin. Rakovina je jedno slovo a tolik strachu a bolestí je v nás a neumíme se s tím poprat a pochopit PROČ? Je to boj velký a těžký a nekonečný. Nelly má za sebou několik chemoterapií a po dobu léčby bojuje nepříjemnými vedlejšími účinky a dalšími problémy jako jsou voda na plicích, záněty nejen plic ale i střev a slinivky. Celý Nelly boj s ní sdílí její maminka, která musela přerušit svou práci a v této nelehké a těžké situaci je tu po celou dobu pro ní. Celá léčba je velice náročná a vyčerpávající jak pro Nelly, tak i pro její rodinu. Nelly je teprve v půlce léčby je unavená a smutná po rodině, která ji moc chybí.

Na galavečeru AUN V, proběhla dražba rukavic z exhibičního utkání, ve kterém se utkal jeden z promotérů organizace Aspero Underground Night David Mlejnek. Rukavice se dokázali vydražit za neuvěřitelných 55.555 Kč. Velké poděkování patří pánům Stanislav Černý a Zdeněk Bříza, kteří byli ochotní tuto sumu za rukavice věnovat. 

POMOC BOHOUŠKOVI 

04/02/2023 - ASPERO UNDERGROUND NIGHT V


Ve spolupráci s PRETORIANS PAINTBALL PROSEČ, a jeho majitelem Michalem Vokálem, jsme se rozhodli podpořit rodinu Bohouška, kterému osud nerozdal dobré karty. 
Bohoušek má od narození kombinované postižení tělesné a mentální. Je mu skoro 30 mentálně na rok a půl. Nevidí a nechodí. Má těžkou epilepsii a k tomu všemu, se díky nehybnosti, zkracují šlachy. Až tak, že mu klouby vylézají z kyčlí. Bohužel to je hrozně bolestivé a Bohoušek to vnímá tak, jako by to vnímal každý z nás. Neskutečná bolest a pláč mu často nedovolí i spát. Existuje možnost operace a následné rehabilitace. Operaci ovšem pojišťovna neproplatí, tak že je jen na nás ochotných lidech, vzít jeho osud do svých rukou a pomoci vybrat jemu a jeho rodině jakoukoliv částku. Aby se Bohouškovi alespoň trochu ulevilo. 

Díky Michalu Vokálovi, který jako vždy tradičně zapojuje do sbírek širší veřejnost, se i přes nelehkou dobu dokázalo vybrat 38.000 Kč. Všem, kteří se byť sebeméně do sbírky zapojili, děkujeme.

POMOC JAKUBOVI

19/08/2022 - ASPERO UNDERGROUND NIGHT IV

V rámci galavečera ASPERO UNDERGROUND NIGHT IV, jsme se rozhodli ve spolupráci s PRETORIANS PAINTBALL PROSEČ, širokou veřejností a našimi partnery, finančně podpořit Jakuba, který jako spolujezdec při cestě do práce, měl autonehodu. Během galavečera bude probíhat sbírka, kde může každý z účastníků, přispět jakoukoliv částkou. Všechny vybrané peníze se předají Michalovi Vokálovi, který tradičně po skončení sbírky, peníze osobně předá dané osobě.  

Jakub jako spolujezdec při cestě do práce, měl autonehodu, při které utrpěl zranění, které mu poškodilo míchu a upoutalo ho to na invalidní vozík. Nikdo z nás si nedokáže představit, jaké to je procitnutí, když jste celý život aktivní sportovec, sport a pohyb je pro vás každodenní součástí a vy o to lusknutím prstu přijdete. Osudový moment, který vám převrátí dosavadní život naruby.

Jakub, aby byl nějakým způsobem soběstačný, potřebuje vozík. Pojišťovna mu hradí pouze 1/3  hodnoty a zbytek si musí doplatit sám. A jelikož se nechce vzdát snu, že ještě někdy bude chodit, budou se mu peníze hodit i na případné rehabilitace a věci s tím spojené.

Po dobu trvání sbírky, kdy se do sbírky samotné za pomocí Michala Vokála z PRETORIANS PAINTBALL PROSEČ, zapojila i veřejnost, se podařilo sesumírovat 36.000 Kč, které jsme předali Kájovi mamince v BC REBELU v Praze. Chceme ze srdce poděkovat všem, kteří se neváhali zapojit a přispěli jakoukoliv částkou. 

POMOC LIDEM S AUTISMEM

05/03/2022 - ASPERO UNDERGROUND NIGHT II

Ve spolupráci s PRETORIANS PAINTBALL PROSEČ, BC REBEL a KABISA ČR jsme se rozhodli finančně podpořit 36 letého autistu Káju. Kája dochází každý čtvrtek na hodiny boxu právě do BC Rebel v Praze, kde se pravidelně každý týden věnuje skupince autistů majitel klubu Robert Rosenberg. 

Kája se narodil s Aspergerovým syndrome. Autističtí lidé mohou mít problémy s porozuměním běžných společenských situací. Mohou mít snížené sociální a emoční cítění. Lidé s Aspergerovým syndromem mívají problém porozumět ironii, sarkazmu a najít si přátelé. Vyznačuje se především potížemi v komunikaci a sociálním chování, které jsou v rozporu s průměrným až nadprůměrným intelektem. 

Kája studoval na gymnáziu kde měl výborný prospěch. Vše se ale změnilo jednoho dne, kdy na škole v přírodě, se ho vychovatelka dotkla, i když věděla, že to u Káji nemůže. Dotyk i něho vzbuzuje nekomfortní zónu a chová se agresivně. Hned po tomto incidentu poslali Káju do blázince, kde ho léčili neadekvátně medikamenty a vrátili ho mamince jako úplně zlomeného, a hlavně někoho jiného. Již pak ani nemohl pokračovat ve studiu na gymnáziu, jelikož mu sebrali léčbou výjimečný intelekt. Od té doby se jeho stav nezlepšil. 

Různé spolky se snaží pomáhat těmto lidem přítomností terapeuta nebo asistenta. A to pochopitelně něco stojí, a ne každý si to může dovolit. Přesto právě takový člověk může pomoci prožít postiženému člověku krásné chvíle, které sám prostě nezažije. 

Kája je samostatný, bydlí v bytě ale příspěvek od státu pokryje tak akorát nájem a nutné výdaje. Chtěli bychom mu touto sbírkou snížit náklady na svůj život a aby si mohl zaplatit asistenta, a i vlastně kamaráda, protože to je pro něho důležité.